Obaszar wyszukiwania

Ochrana osobných údajov 

A A A Veľkosť fontu

 

Ako správca osobných údajov ručí naša spoločnosť za to, že akékoľvek osobné údaje a údaje, sú chránené proti zneužitiu tretími osobami. Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Lomnického 1705/7, Praha 4, 140 00, IČ: 24785199, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 174042, garantuje subjektom údajov všetky ich práva, založené ustanoveniami zákona č. 101/2001, Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, vrátane práv subjektov týkajúcich sa práva požadovať prístup k osobným údajom, ich zmenu a likvidáciu.  Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika prehlasuje, že splnila svoju oznamovaciu povinnosť voči Úřadu pro ochranu osobních údajův Prahe.